Tietoa yhdistyksestä

Seinäjoen Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry on perustettu 13.12.1969. Yhdistysrekisteriin yhdistys on merkitty 6.2.1970.  Yhdistys on omaisjärjestö, joka kuuluu Kehitysvammaisten Tukiliittoon. Yhdistys toimii nykyisen Seinäjoen alueella (Seinäjoki, Peräseinäjoki, Nurmo, Ylistaro). Yhdistykseen voi kuulua myös muiden kuntien alueella asuvia henkilöitä.

Yhdistys toimii kehitysvammaisten henkilöiden, heidän perheidensä, alan työntekijöiden ja muiden asiasta kiinnostuneiden yhteistyöelimenä. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kehitysvammaisten henkilöiden ja heidän perheidensä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja elämänlaatua aktiivisella edunvalvonnalla ja yksilöllisen kasvun tukemisella.

Ennaltaehkäisevä mielenterveystyö ja syrjäytymisen ehkäiseminen toimii tärkeänä vaikuttimena kaikessa toiminnassa. Yhdistys hoitaa yhteyksiä alueen kuntien sosiaalitoimen edustajiin, Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän, alueen päättäjiin sekä alan yhteisöihin ja henkilöihin. Yhdistys valvoo alueen kehitysvammaisten oikeuksia.

Yhdistys ottaa kantaa huomatessaan jonkin epäkohdan tai puutteen kehitysvammaisten henkilöiden kohtelussa tai palvelujen tuottamisessa. Tarvittaessa yhdistys tekee aloitteita ja esityksiä alueen päättäjille kehitysvammapalveluja koskevissa asioissa. Yhdistys järjestää tarvittaessa tiedotusta ja koulutuspäiviä ajankohtaisista asioista, kuten lakimuutoksista.