Rekry 2020-1

Me itse-ryhmän taustatukihenkilöksi vapaaehtoistyöntekijä.